კომპანია → გრაფიკული დიზაინერი (Outsource)

ცხადდება კონკურსი გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე,
რომელიც, შეძლებს დისტანციურად, მომსახურეობის გაწევას;

ანაზღაურება - შეთანხმებით