უძრავი ქონების მართვა

უძრავი ქონების მართვა მიმართულია ქონების შენარჩუნებასა და უძრავი ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისაკენ.

კომპანია „Like house“

  • დასაქმებულია 250-ზე მეტი ადამიანი;
  • კომპანიამ უმოკლეს ვადაში შეძლო, მაღალი ხარისხის მქონე და სანდო ჯგუფის სტატუსის მოპოვება;
  • მთავარი მიზანი კი, მომხმარებლის ლოიალობის მაღალი დონის შენარჩუნება და ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაა ახალ სამშენებლო პროექტებში;