დიზაინი

ნებისმიერი ადამიანი პირველ რიგში ინტერიერის დიზაინს აქცევს ყურადღებას.

დიზაინი ნებისმიერი შენობის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია და მას ანიჭებს უნიკალურობას, დახვეწილობასა და სრულყოფას.

ინტერიერის დიზაინი - ეს ერთგვარი ხელოვნებაა, რომელიც მხოლოდ პროფესიონალებს ხელეწიფებათ.

კომპანია „Like house“

  • დასაქმებულია 250-ზე მეტი ადამიანი;
  • კომპანიამ უმოკლეს ვადაში შეძლო, მაღალი ხარისხის მქონე და სანდო ჯგუფის სტატუსის მოპოვება;
  • მთავარი მიზანი კი, მომხმარებლის ლოიალობის მაღალი დონის შენარჩუნება და ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაა ახალ სამშენებლო პროექტებში;