გაქირავება

ამ სფეროში უამრავი ფაქიზი ნიუანსია, რომელთა ცოდნის გარეშე შეიძლება სერიოზულად დაზარალდეთ.

ასე რომ, აუცილებელია ისარგებლოთ სპეციალისტთა მომსახურება, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანენ რისკებს და მოგაწოდებენ მაქსიმალურად სასარგებლო ინფორმაციას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.

კომპანია „Like house“

  • დასაქმებულია 250-ზე მეტი ადამიანი;
  • კომპანიამ უმოკლეს ვადაში შეძლო, მაღალი ხარისხის მქონე და სანდო ჯგუფის სტატუსის მოპოვება;
  • მთავარი მიზანი კი, მომხმარებლის ლოიალობის მაღალი დონის შენარჩუნება და ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაა ახალ სამშენებლო პროექტებში;